T E K E N Z I E K T E N

Anaplasma, babesia, ehrlichia en hepatozoon vallen net zoals leishmania onder de mediterrane ziekten. Inmiddels kan een hond deze tekenziekten ook in Nederland of omringende landen oplopen of herbesmet raken. De klachten en afwijkende bloedwaarden bij tekenziekten kunnen behoorlijk overlappen met die van leishmania. Omdat leishmania lastig of zelfs helemaal niet onder controle te krijgen is als er ook sprake is van een tekenziekte, is het verstandig om tekenziekten eveneens te laten testen bij verdenking op leishmania. Ook als een hond eerder of in het land van herkomst negatief testte op tekenziekten.

Bij een positieve titer geeft het laboratorium vaak aan dat een PCR-test moet worden gedaan om te bepalen of de tekenziekte actief is en behandeld moet worden. Echter, een PCR-test geeft vaak een vals-negatieve uitslag, zeker bij een chronische infectie. Wanneer een hond met een positieve titer voor een tekenziekte nog niet eerder hiervoor is behandeld, is het altijd raadzaam deze behandeling in te zetten.

Borrelia burgdorferi (ziekte van Lyme) komt in Nederland veel voor, maar minder bij honden uit landen waar leishmania voorkomt. Er is dus niet zo vaak sprake van een co-infectie met leishmania. Veel honden zijn drager, maar ontwikkelen geen klachten. Polyartritis en glomerulonefritis worden wel met borrelia geassocieerd. De titerbepaling voor borrelia is opgenomen in reisprofiel 2 van IDEXX.