B E H A N D E L I N G

Alleen op basis van de voorgeschiedenis, de uitslag van de volledige set bloedonderzoeken en het klinisch onderzoek op de aanwezigheid van symptomen kan een adequaat behandelplan worden opgesteld.
Door een tijdige en juiste behandeling zullen de symptomen verdwijnen en de bloedwaarden normaliseren. Sommige al binnen enkele weken, maar vooral herstel van de huid en vacht kan lang duren. Wordt de behandeling pas ingezet in fase 3 of 4, dan is de kans op restschade (nieren, kale plekken, blindheid, e.d.) aanwezig.

Bij actieve leishmania wordt de volgende medicatie ingezet, al dan niet in combinatie: Allopurinol, Milteforan, Glucantime, Domperidon en Impromune.
Aparte behandeling van symptomen is niet nodig, met uitzondering van uveitis (ooginfectie), secundaire huidinfecties, acute bloedneuzen en in een deel van de gevallen ook bij nierproblemen.

Anders dan in endemisch gebied wordt in Nederland soms een afwachtend protocol gehanteerd ook al is er sprake van fase 2. Dan wordt eerst enkele maanden alleen Allopurinol gegeven en pas als dit geen verbetering geeft, wordt alsnog een kuur Milteforan of Glucantime ingezet.
Een afwachtend protocol kan op de langere termijn negatief uitpakken. Leishvet hanteert geen afwachtend protocol.

Co-infecties
Bij een hond met leishmania is heel regelmatig sprake van een co-infectie met een of meer tekenziekten, zoals anaplasma, babesia, ehrlichia en hepatozoon. Alle tekenziekten hebben een acute en een chronische fase. Importhonden hebben de acute fase vaak al onbehandeld in het land van herkomst doorgemaakt. Als ze in Nederland ziek worden, is er vrijwel altijd sprake van de chronische vorm en die kan gelijkaardige symptomen als leishmania geven. De acute vorm geeft andere symptomen die niet per se op die van leishmania lijken.
Co-infecties moeten worden behandeld: gelijktijdig met de behandeling van de leishmania (kuur Milteforan of Glucantime) of erna, afhankelijk van de ernst van de symptomen.

Nierproblemen
Bij een verminderde nierwerking is Miteforan (in combinatie met Allopurinol) de voorkeursmedicatie. Milteforan kan veilig worden toegediend bij (ernstige) nierproblemen. Glucantime wordt afgeraden bij nierproblemen.
Afhankelijk van de ernst van de nierproblemen moet naast de behandeling van de leishmania een nierprotocol worden gevolgd.

Oogproblemen
Bij oogproblemen als gevolg van leishmania wordt naast de behandeling van de leishmania (Allopurinol + Milteforan of Allopurinol + Glucantime) het oog zelf ook behandeld. Oogproblemen zijn vaak hardnekkig. Uveitis leidt in veel gevallen tot blindheid. Glaucoom is een belangrijke complicatie van uveitis en lijdt tot verlies van het oogje.

Huidinfecties
Wondjes en zweren kunnen eventueel worden schoongemaakt. Het gebruik van allerlei soorten zalf en crèmes werkt meestal een infectie in de hand en wordt daarom afgeraden. Bacteriële infecties moeten worden behandeld met een antibioticum. 

Bloedneuzen
Houdt een bloedneus langer aan dan enkele minuten, dan is het nodig deze te stoppen met een adrenalineshot direct in het neusgat. Werkt dit niet, dan kan tranexaminezuur een optie zijn. Dit middel remt de fibrinogenolyse, waardoor terugval minder waarschijnlijk is.
Vitamine K werkt alleen als de bloedneuzen samenhangen met leverfalen.

Contra-indicaties
Corticosteroïden en Apoquel zijn contra-geïndiceerd bij leishmania, omdat ze het immuunsysteem onderdrukken. Dit is niet wenselijk bij honden met leishmania. Langdurig gebruik wordt daarom afgeraden, maar een korte kuur met aangepaste dosering kan bijvoorbeeld in het begin van de behandeling nodig zijn om ernstige klachten te verhelpen.

Supplementen
Supplementen maken geen deel uit van de behandeling van actieve leishmania. Zeker tijdens een kuur Milteforan en Glucantime is voorzichtigheid geboden vanwege een mogelijke ongewenste interactie tussen bestanddelen van een supplement en de Milteforan of Glucantime. Ook kan er sprake zijn van contra-indicaties.